نوشته‌ها

تعمیر پرینتر سعادت آباد

تعمیر پرینتر سعادت آباد

تعمیر پرینتر سعادت آباد

تعمیر پرینتر سعادت آباد یکی از خدماتی است که این مرکز با توجه به نزدیکی دفتر اصلی شرکت به سعادت آباد می باشد. تعمیرات پرینتر در سعادت آباد از سالهای پیش توسط این مرکز ارائه می شود و در حال حاضر پرینتر کاج به عنوان یک مرکز تخصصی در زمینه تعمیر پرینتر و سایر ماشین های اداری فعالیت می کند.

پرینتر سعادت آباد

خدمات پرینتر

تعمیر قطعات مکانیکی و الکترونیکی پرینتر لیزری و جوهری

سرویس قطعات پرینتر به منظور بهینه سازی دستگاه

تعمیر و تعویض قطعات مصرفی پرینتر در صورت نیاز به منظور کاهش هزینه

نصب و تنظیمات فنی پرینتر

تست کلی قطعات و کارکرد آن در پرینتر

ارائه تست پرینت برای صحت عملکرد و کارکرد پرینتر

تنظیم ، کنترل و کالیبره کردن پرینتر